Wie wordt mijn behandelaar?

Suzanne (1981) is de oprichtster van SelfRefl@ction en daarnaast werkzaam als psycholoog binnen een verslavingskliniek. In 2012 studeerde zij af in de klinische- en forensische psychologie. Sindsdien werkt zij met passie en enthousiasme als psycholoog. De afgelopen jaren is zij werkzaam geweest binnen de (poli)klinische forensische psychiatrie en de ambulante specialistische gezondheidszorg. Daar heeft ze ervaring opgedaan in het behandelen van onder andere persoonlijkheids- en verslavingsproblematiek, impulscontrole- en emotieregulatie problematiek en angst- en stemmingsklachten. Daarnaast heeft zij cursussen gevolgd op het gebied van CGT, ACT en SFT. Ook heeft zij ervaring op het gebied van coaching en systemisch werken. Deze gecombineerde ervaring maakt dat Suzanne complementaire psychologische zorg kan bieden. Zij staat geregistreerd als Complementair psycholoog en Cognitief Gedragstherapeut in opleiding bij respectievelijk de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCT). Tevens is zij in opleiding tot Gezondheidszorg Psycholoog. Suzanne werkt volgens de beroepscode van het NIP, het NFG en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) waarin de eisen, richtlijnen en gedragsregels staan vermeld die van toepassing zijn op het beroepsmatig handelen van een psycholoog. Klik hier voor meer informatie de laatstgenoemde beroepscode.