Wie wordt mijn behandelaar?

Suzanne (1981) is de oprichtster van SelfRefl@ction en daarnaast werkzaam als GZ-psycholoog en regiebehandelaar binnen een verslavingskliniek. In 2012 studeerde zij af in de klinische- en forensische psychologie en is de afgelopen jaren werkzaam geweest binnen de (poli)klinische forensische psychiatrie en de ambulante specialistische gezondheidszorg. Daar heeft ze ervaring opgedaan in het behandelen van onder andere persoonlijkheids- en verslavingsproblematiek, impulscontrole- en emotieregulatie problematiek en angst- en stemmingsklachten. Daarnaast heeft zij cursussen gevolgd op het gebied van CGT, ACT en SFT. Ook heeft zij ervaring op het gebied van coaching en systemisch werken. Deze gecombineerde ervaring maakt dat Suzanne staat geregistreerd als GZ-psycholoog, Complementair Psycholoog en Cognitief Gedragstherapeut in opleiding bij respectievelijk het BIG-register, de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCT). Suzanne werkt in de praktijk volgens de beroepscode van het NFG en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) waarin de eisen, richtlijnen en gedragsregels staan vermeld die van toepassing zijn op het beroepsmatig handelen van een complementair psycholoog. Klik hier voor meer informatie de laatstgenoemde beroepscode.