Werkwijze

SelfRefl@ction vindt het belangrijk om maatwerk te leveren dat afgestemd is op uw hulpvraag. Hierbij staat voorop dat u zich veilig, vertrouwt en op uw gemak voelt tijdens de gesprekken. SelfRefl@ction maakt in de behandeling gebruik van elementen uit de Cognitieve Gedrags Therapie (CGT), Acceptance Commitment Therapy (ACT) en Schema Focused Therapy (SFT). Het combineren van deze verschillende elementen heeft geleid tot de naam Selfrefl@ction: klachtvermindering door met inzicht in uzelf en uw achtergrond te werken aan gedragsverandering.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een klacht- en probleemgerichte psychotherapie die u leert om op een helpende manier tegen situaties en gebeurtenissen aan te kijken en om er vervolgens anders mee om te gaan.

Acceptance Commitment Therapy

Acceptance Commitment Therapy leert u om het zinloze gevecht met vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties te stoppen. Hierdoor leert u om uw aandacht te richten op de dingen die u werkelijk belangrijk vindt in het leven.

Schema Focused Therapy

Schema Focused Therapy is een vorm van psychotherapie waarin u zich bewust wordt van niet helpende gedachten- en gedragspatronen en deze leert te veranderen. Hierdoor gaat u zich beter voelen en ook beter voor u zelf zorgen.