Privacybeleid

Op 25 mei 2018 is de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Vanaf deze datum geldt dezelfde privacywetgeving in de gehele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) komt hierdoor te vervallen. De AVG zorgt onder andere voor een versterking en uitbreiding van jouw privacy rechten. In onderstaande documenten kun je terug vinden hoe SelfRefl@ction jouw privacy waarborgt en daarmee voldoet aan de eisen die gesteld worden vanuit de AVG.

 

Beheer

De website www.selfreflaction.nl staat onder beheer van SelfRefl@ction en de contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

 

Gegevens van bezoekers

Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.selfreflaction.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. SelfRefl@ction zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

 

Gebruik van cookies

SelfRefl@ction maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Selfrefl@ction de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld na te gaan welke domeinnamen de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. Je hoeft dan ook niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn of haar browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. SelfRefl@ction maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die helpen om websites te verbeteren en te optimaliseren.

 

Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij SelfRefl@ction, de contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in artikel 1 van deze Privacy Policy.

 

Disclaimer

SelfRefl@ction is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

 

Gegevens die door de client verstrekt worden

Gegevens die door de client aan SelfRefl@ction zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is hier één uitzondering op: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

 

Beveiliging

De gegevens die de client aan SelfRefl@ction verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

 

Aanpassing van clientgegevens

De client heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. SelfRefl@ction kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door SelfRefl@ction voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.