Voor wie is SelfRefl@ction

SelfRefl@ction richt zich op psychologische hulpverlening voor volwassenen (18+) die het gevoel hebben vast te lopen in het dagelijks leven. De oorzaken hiervan kunnen uiteenlopend zijn en zich op verschillende levensgebieden uiten zoals bijvoorbeeld op uw werk/opleiding, binnen uw gezin/relatie of in uw sociale leven. Voorbeelden van klachten die u zou kunnen ervaren; angst, paniek, somberheid, stemmingswisselingen, problemen in het omgaan met uw emoties, eenzaamheid, stress, spanning, vermoeidheid, een negatief zelfbeeld, middelengebruik etc.

Maatwerk dat is afgestemd op uw hulpvraag

SelfRefl@ction vindt het belangrijk om maatwerk te leveren dat afgestemd is op uw hulpvraag. Hierbij staat voorop dat u zich veilig, vertrouwt en op uw gemak voelt tijdens de gesprekken. SelfRefl@ction maakt in de behandeling gebruik van elementen uit de Cognitieve Gedrags Therapie (CGT), Acceptance Commitment Therapy (ACT) en Schema Focused Therapy (SFT). Het combineren van deze verschillende elementen heeft geleid tot de naam Selfrefl@ction: klachtvermindering door met inzicht in uzelf en uw achtergrond te werken aan gedragsverandering.

Start direct met uw behandeling

U kunt bij SelfRefl@ction terecht zonder een verwijzing en/of diagnosestelling van uw huisarts. U wordt binnen 24 uur teruggebeld of gemaild om een afspraak te maken, (ook in de avonduren en het weekend).

Contact opnemen